Kontakt

Ak sa chcete s nami skontaktovať, vyplňte formulár

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou PLT GROUP sp.z o.o. so sídlom v Warszawa na ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok 2, 02-004 Warszawa, zapísaná v Registri podnikateľov vedenom Okresným súdom Lublin-Wschód v Lubline so sídlom v Świdniku, 6. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000628808, REGON: 365009308 : 5252670145, za účelom odoslania:

Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Základom spracovania údajov je môj súhlas. Príjemcami údajov môžu byť subiekty zaoberajúce sa obsluhou informatických údajov u administrátora. Údaje nebudú prenášané mimo EHP ani sprístupnené medzinárodným organizáciám.

Mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas kliknutím na aktívny odkaz na odhlásenie z newslettera.

Osobné údaje budú spracovávané do chvíle možného zrušenia súhlasu a po takomto odvolaní na obdobie premlčacej lehoty pre nároky správcu a proti nemu. Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje nebudú spracovávané automatizovaným spôsobom vo forme profilovania.

Plné znenie súhlasu

Ak sa chcete s nami skontaktovať, vyplňte prosím formulár:

PLT GROUP SP Z O O
ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok 2,
​​​​​​​02-004 Warszawa

e-mail: [email protected]
tel. 443300272330
 

KRS: 0000628808
NIP: 5252670145
Regon: 365009308

Ładowanie...
Pridať
produktu